Vaše súkromie je pre nás dôležité!

V súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov), ktoré nadobudnú účinnosť 25.mája 2018, Vás chceme informovať o podrobnostiach spracovania Vašich osobných údajov, ktoré nám ako dotknuté osoby poskytnete.

DOKUMENTY


  • Informácie o spracovávaní osobných údajov pre dotknuté osoby
  • Informácie o právach dotknutej osoby
  • Zoznam tretích strán – Spracovateľov osobných údajov

AKTUÁLNE 


Momentálne nie sú žiadne doplňujúce informácie z oblasti GDPR v našej spoločnosti

[metaslider id=3057]