Rokovacia miestnosť

0
miest na sedenie
Projektor
špeciálne vybavenie

Rokovacia miestnosť pre široké možnosti využitia.

Plné technické vybavavenie a mnohé možnosti usporiadania pre Vaše rokovania a prezentácie.


Rokovacia miestnosť o rozmeroch 18 x 20 m. Ako podlaha je na celej ploche miestnosti koberec. Priestor je vybavený projektorom s projekčným plátnom, ozvučením, tabulou – White board a flip chart tabulou. K dispozícii je štandardne 5 veľkých stolov s 30 ks tapacírovaných stoličiek. Na základe požiadavky vieme priestor upraviť na rôzne typy sedenia a usporiadania.

SPOSOB VYUŽITIA PRIESTORU

  • zasadnutia výborov
  • tlačové konferencie
  • školenia
  • prezentácie
  • VIP priestor

OBSADENOSŤ PRIESTORU

Pre informáciu ohľadom obsadenosti rokovacej miestnosti, prosím kontaktujte prevádzku športoveh haly.

X